Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мізоцької селищної ради   оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Центру культури і дозвілля Мізоцької селищної ради» (юридична адреса закладу:  вулиця Якимчука Тараса, будинок — 10, смт Мізоч, Рівненський район, Рівненська  область, 35740).

 

Загальні вимоги до кандидатів:  стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 

Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка:

— за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

— має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

— є близькою особою або членом сім’ї Засновника (керівника Засновника, Власника).

 

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України«Про захист персональних даних»;
  • автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копії документів про вищу освіту;
  • програми розвитку закладу (строком на 1 (один) рік) та (строком на 5 (п’ять) років)
  • два рекомендаційні листи довільної форми;
  • мотиваційний лист довільної форми.

 

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мізоцької селищної ради встановлений законодавством строк (упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу). Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

 

Дата початку приймання документів: 12 травня 2021 року.

 

Дата початку формування конкурсної комісії: 12 травня 2021 року.

 

Умови та строки проведення конкурсу: за рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру»(ст. 211). Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

 

Документи приймаються за адресою: вул. Якимчука Тараса, 12, смт. Мізоч, Рівненська обл., 35740, Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мізоцької селищної ради.

 email:  viddil.osvity.mizoch@ukr.net

 

Довідки за телефоном: (097)-40-26-978; (066)-019-19-50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК

заяви кандидата на участь у конкурсі

 

Начальнику відділу освіти,

культури і туризму,

молоді та спорту Мізоцької селищної ради

Прокопчук В.Ю.

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата)

_______________________________ ,

(дата народження кандидата)

який(а) проживає за адресою:

__________________________________

тел. моб.: _________________________

е-mail:      _________________________

 

                                                     З А Я В А*

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади _________________________________________________________________________________________________________________________________.

                                                   (назва посади)

Ознайомлений(а) з обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» та з вимогою статті 21-4 Закону України «Про культуру» щодо особистої відповідальності за достовірність інформації у документах, доданих до цієї заяви.

До заяви додаю наступні документи:

— згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

— автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

— копію документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України);

— копії документів про вищу освіту;

— два рекомендаційні листи довільної форми;

— мотиваційний лист довільної форми;

— інші документи, які підтверджують професійні та моральні якості ** ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________                                                       __________________

Дата                                                                                    підпис

 

* Заява пишеться особою власноручно